เวอร์ชันเต็ม: [-- ร่วมยืนยันและเสวนาในงานวิจัยของพระมหาสมนึก จนฺทโชโตที่วัดใหญ่สุวรรณาราม --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ร่วมยืนยันและเสวนาในงานวิจัยของพระมหาสมนึก จนฺทโชโตที่วัดใหญ่สุวรรณาราม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 05-03-2015 09:27

ร่วมยืนยันและเสวนาในงานวิจัยของพระมหาสมนึก จนฺทโชโตที่วัดใหญ่สุวรรณาราม

ได้รับนิมนต์จากพระมหาสมนึก จนฺทโชโต วัดท่าคอย ไปยืนยันและช่วยให้ผ่านในงานวิจัยงานวิจัย "ศูนย์การเรียนในวัด การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อบริการชุมชน ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม พร้อมกับพระมหาสงกรานต์ สุปภาโส จากวัดแก่งกระจาน ร่วมกับอีกหลาย ๆ วัดที่โดดเด่นเรื่องการทำงานด้านศาสนศึกษา การเผ่ยแผ่ศาสนา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณะสงเคราะห์ เพื่อยืนยันและเสนอข้อคิดเห็นที่ผู้วิจัยได้มาเลือกวัดแก่งกระจานที่โดดเด่นเรื่องกิจกรรมกลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรี และวิทยุชุมชน พร้อมกับได้รับฟังการทำงานและปัญหาต่าง ๆ ของวัดต่าง ๆ ที่ได้ทำงานในแนวทางเดียวกัน เช่น วัดเขาวัง จ.ราชบุรี วัดห้วยทรายใต้ วัดท่าคอย จ.เพชรบุรี วัดวังยาว จ.ประจวบฯ เป็นต้น โดยมี ดร.ปรารภ แก้วเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา ม.มหาสารคาม

[attachment=11311]

[attachment=11308]

[attachment=11309]

[attachment=11310]

ชมภาพทั้งหมดได้ที่หน้าเฟสบุคพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน


เวอร์ชันเต็ม: [-- ร่วมยืนยันและเสวนาในงานวิจัยของพระมหาสมนึก จนฺทโชโตที่วัดใหญ่สุวรรณาราม --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.045494 second(s),query:1 Gzip enabled