เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายธรรมะเกื้อการุณย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ค่ายธรรมะเกื้อการุณย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 22-05-2015 15:29

ค่ายธรรมะเกื้อการุณย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต[attachment=11530]

พิธีเปิดค่าย“ธรรมะเกื้อการุณย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประธานเปิดโดย พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยดำเนินการอบรมโดยพระธรรมาจารย์กลุ่มรักษ์ธรรม
[attachment=11532]

[attachment=11531]

[attachment=11533]


เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายธรรมะเกื้อการุณย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.208400 second(s),query:1 Gzip enabled