เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายปฐมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ฯ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ค่ายปฐมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ฯ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 27-08-2015 17:43

ค่ายปฐมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ฯ

[attachment=11759]ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้รับนิมนต์ไปดำเนินกิจกรรมค่ายธรรม "เปิดตาสู่วินัย เปิดใจสู่คุณธรรม" ของนักศึกษาพยาบาลรุ่นปฐมนิเทศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมพระธรรมาจารย์ "กลุ่มรักษ์ธรรม" ซึ่งมีพระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล วัดสวนวาง จ.พังงา พระอาจารย์สุวรรณ กิตติวณฺโณ วัดหูแกง จ.ตรัง พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน วัดแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พระครูพินิจกิจจาทร วัดสวนวาง จ.พังงา พระครูโสภณพุทธารักษ์ วัดพระงาม จ.ตรัง พระอาจารย์สันติ สุภาโร วัดสวนวาง จ.พังงา
.........ภาพกิจกรรมนอกจากนี้ติดตามชมได้หน้าเพ
จ"กลุ่มรักษ์ธรรม" และของพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน
[attachment=11760]

[attachment=11761]ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่หน้าเพจวัดแก่งกระจาน....


เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายปฐมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ฯ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.045208 second(s),query:1 Gzip enabled