เวอร์ชันเต็ม: [-- ทำบุญตลาดคุระบุรี --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ทำบุญตลาดคุระบุรี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 03-01-2012 05:36

ทำบุญตลาดคุระบุรี

ตลาดคุระบุรีของคุณโยม ญาดา แซ่ตัน(โยมเพ็ก) ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล ได้ทำบุญตักบาตร พร้อมกับญาติ ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และพ่อค้า แม่ขายเป็นประจำระหว่าง วันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม หรือถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี โดยจะนิมนต์พระสงฆ์จากสำนักสวนวาง วัดนิกรวราราม วัดคึกคัก ฯลฯ มาเจริญพุทธมนต์ในยามค่ำคืน แสดงธรรมให้ข้อคิดโปรดญาติโยม และรับบิณฑบาตรในยามเช้า ซึ่งปีนี้พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน ก็ได้รับนิมนต์ให้อยู่ร่วมเจริญพุทธมนต์ ปรารภธรรม และรับบิณฑบาตรในยามเช้าด้วย....


ภาพจากเฟสบุคจองพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน


เวอร์ชันเต็ม: [-- ทำบุญตลาดคุระบุรี --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.051946 second(s),query:1 Gzip enabled