เวอร์ชันเต็ม: [-- อบรมปฏิบัติธรรมที่วัดโนนธาตุเจดีย์ จ.อุดรธานี --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> อบรมปฏิบัติธรรมที่วัดโนนธาตุเจดีย์ จ.อุดรธานี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 11-02-2012 16:30

อบรมปฏิบัติธรรมที่วัดโนนธาตุเจดีย์ จ.อุดรธานี

ได้รับอาราธนาจากพระอาจารย์ธนพล ธนกโร เพื่อนสหธรรมิกซึ่งได้รับมอบหมายจากพระครูอุดมเจติยาภินันท์ เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เจ้าอาวาสวัดโนนธาตุเจดีย์ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ให้ไปอบรมปฏิบัติธรรม บรรยายธรรม นำปฏิบัติในงานอบรมปฏิบัติธรรม ที่วัดโนนธาตุ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ และร่วมงานฉลองพระครูใหม่ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ก็มีดูบรรยากาศงานอบรมปฏิบัติธรรมกันเลย...

บรรยากาศยามเช้าที่หลังกุฏิวัดโนนธาตุ

watkaeng 11-02-2012 16:48

พระครูอุดมเจติยาภินันท์ เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เจ้าอาวาสวัดโนนธาตุนำทำวัตรเย็น
นำพระภิกษุสามเณรและผู้บวชเนกขัมมบารมีเจริญจิตภาวนา


watkaeng 11-02-2012 16:57

พระครูอาทนวนกิจ เจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เมตตามาเปิดงานอบรมปฏิบัติธรรม

watkaeng 11-02-2012 17:17


พระอาจารย์ธนพล คุณากโร บรรยายธรรมแก่ผู้รับการอบรมปฏิบัติธรรม

watkaeng 11-02-2012 17:53
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน


เวอร์ชันเต็ม: [-- อบรมปฏิบัติธรรมที่วัดโนนธาตุเจดีย์ จ.อุดรธานี --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.038069 second(s),query:2 Gzip enabled