เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 12-03-2012 16:35

ค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล

ค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล เป็นกิจกรรมาของทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ ฯ จัดเป็นประจำ เรียนกว่าเป็นประเพณีเลยก็ว่าได้ เพราะทำทุกปี ๆ ๒ รุ่น คือ รุ่นปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ และรุ่นปัจฉิมนิเทศน์ สำหรับนักศึกษาที่จะจบไปทำงาน สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจฉิมนิเทศน์ โดยนิมนต์พระธรรมาจารย์ กลุ่มรักษ์ธรรมไปจัดกิจกรรม นำโดยพระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล สำนักสงฆ์สวนวาง พระอาจารย์สุวรรณ กิตติวัณโณ จากวัดหูแกง พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน จากวัดแก่งกระจาน พระอาจารย์มหาหรรษา ธัมมหาโส จากวัดใหม่ยายแป้น พระครูพินิจกิจจาทร สำนักสงฆ์สวนวาง พระมหาสงกรานต์ สุปภาโส วัดแก่งกระจาน พระอาจารย์ปริญญา มหาลาโภ จากวัดนิกรวราราม....ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร ผู้อำนวยการมอบคณะอาจารย์นักศึกษาเป็นศิษย์ดูภาพเต็ม  ๆ ที่เฟสบุคครับ....

watkaeng 12-03-2012 17:07
พระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล แนะนำกติกาการอบรม

พระมหาสงกรานต์ สุปภาโส แนะนำเรื่องมารยาทสำหรับชาวพุทธwatkaeng 12-03-2012 17:14รับประทานอาหารอย่างมีสติโดยพระมหาสงกรานต์ สุปภาโส
นำจิตภาวนาโดยพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน


watkaeng 13-03-2012 08:28

watkaeng 13-03-2012 17:25
หลังจากจิตภาวนาก็มาสร้างกุศลฟังธรรมเรื่อง "ชีวิตเราใครลิขิต"กับพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน

มาร่วมฟังด้วย

watkaeng 14-03-2012 11:09

อาจารย์มาแนะนำเรื่องการเตรียมตรวจสุขภาพพระวิทยากรด้วย...

พาบูชาพระกัมมัฏฐาน

แนะนำการเดินจงกรมwatkaeng 14-03-2012 11:14จิตภาวนา

watkaeng 15-03-2012 12:40

[img]attachment/photo/Mon_1203/54_cbf0133178985788aabbdcb668861.jpg[/img


watkaeng 16-03-2012 10:37
อีกชุดหนึ่ง....ถ่ายด้วยกล้องนิคอนD90

watkaeng 16-03-2012 13:34
watkaeng 17-03-2012 11:48

watkaeng 17-03-2012 11:51
watkaeng 17-03-2012 11:54


74

watkaeng 17-03-2012 12:47


watkaeng 17-03-2012 13:05

เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.109935 second(s),query:2 Gzip enabled