เวอร์ชันเต็ม: [-- พระอาจารย์วารินบรรยายธรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ติดยาเสพติดที่ศูนย์การรบพิเศษฯ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> พระอาจารย์วารินบรรยายธรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ติดยาเสพติดที่ศูนย์การรบพิเศษฯ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 24-03-2012 07:52

พระอาจารย์วารินบรรยายธรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ติดยาเสพติดที่ศูนย์การรบพิเศษฯ

ทางอำเภอแก่งกระจานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้งศูนยฺปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนยาเสพติดอำเภอแก่งกระจาน(ศพส.อ.แก่งกระจาน)จัดทำโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เป้าหมาย ๕๐ คน ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ได้นิมนต์พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน ไปบรรยายธรรมชี้ทางสว่างในแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาแก่ผู้เข้ารับการอบรม เวลา ๑๓.๐๐ ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น.

watkaeng 24-03-2012 08:58

watkaeng 01-04-2012 19:40เวอร์ชันเต็ม: [-- พระอาจารย์วารินบรรยายธรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ติดยาเสพติดที่ศูนย์การรบพิเศษฯ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.089045 second(s),query:2 Gzip enabled