เวอร์ชันเต็ม: [-- ทำดีดั่งพ่อหวัง --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ทำดีดั่งพ่อหวัง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 04-05-2012 16:29

ทำดีดั่งพ่อหวัง

ในโครงการคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการคนดีศรีเมืองเพชร ได้จัดค่าย "ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน ทำดีดั่งพ่อหวัง" จัดโดยจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี(พมจ.) ได้จัดที่วัดสมอดาน โดยมีคุณพิชัย เรืองวิชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายของพมจ.ดำเนินกิจกรรม ได้นิมนต์พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน พระมหาสงกรานต์ สุปภาโส ไปร่วมดำเนินกิจด้วย พร้อมกับอาจารย์สุริยา ปิ่นหิรัญ จ่าสิบเอก ธนวินด์ ปิ่นหิรัญ เป็นต้นwatkaeng 04-05-2012 16:33


watkaeng 04-05-2012 16:35


watkaeng 04-05-2012 16:39watkaeng 04-05-2012 16:45
watkaeng 04-05-2012 17:32


watkaeng 04-05-2012 17:38


เวอร์ชันเต็ม: [-- ทำดีดั่งพ่อหวัง --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.075874 second(s),query:2 Gzip enabled