เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตพยาบาลรุ่นปฐมนิเทศน์ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตพยาบาลรุ่นปฐมนิเทศน์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 10-06-2012 21:21

ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตพยาบาลรุ่นปฐมนิเทศน์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดปฐมนิเทศน์แก่นักศึกษาใหม่ด้วยค่ายธรรมะเป็นประจำหลายสิบปีมาแล้วและปีนี้ไปไกลถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เอ้า...เราตามไปดูกัน....
watkaeng 11-06-2012 08:00watkaeng 11-06-2012 08:25
watkaeng 11-06-2012 08:43


watkaeng 11-06-2012 08:51

watkaeng 11-06-2012 09:01
watkaeng 11-06-2012 09:08


watkaeng 12-06-2012 10:25

watkaeng 12-06-2012 10:34

เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตพยาบาลรุ่นปฐมนิเทศน์ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.120982 second(s),query:2 Gzip enabled