เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลรุ่นปัจฉิมนิเทศน์ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลรุ่นปัจฉิมนิเทศน์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 16-03-2013 07:34

ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลรุ่นปัจฉิมนิเทศน์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นทุกปี ๆ ละ ๒ รุ่นคือรุ่นปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาใหม่ และรุ่นปัจฉิมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาที่จบไปแล้วจะออกไปทำงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้คู่ศีลธรรม สามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิต อาชีพหน้าที่การงานของตน ได้กราบนิมนต์พระธรรมาจารย์กลุ่มรักษ์ธรรม โดยมีพระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล วัดสวนวาง จ.พังงา หัวหน้าพระธรรมาจารย์ พระอาจารย์สุวรรณ กิตติวณฺโณ วัดหูแกง จ.ตรัง พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน วัดแก่งกระจาน ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส วัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพ พระมหาสงกรานต์ สุปภาโส วัดแก่งกระจาน ฯลฯ ไปอบรม บรรยายธรรม นำปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับรุ่นปัจฉิมนิเทศน์ปี๕๖ นี้ ได้ไปจัดอบรมถึง ธรรมสถานอิทัปปัตยตา พุแค จ.สระบุรี มีพระอาจารย์มหาประทีป อุตตมปัญโญ เป็นประธานสงฆ์ที่นั่นได้เมตตาบรรยายธรรมเรื่อง ธรรมะคือหน้าที่อีกด้วย....ติดตามดูกิจกรรมต่าง ๆ บางส่วนที่เว็บนี้และภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ เฟสบุคพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน

watkaeng 16-03-2013 09:29
นักศึกษารุ่นปัจฉิมนิเทศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เดินทางมาถึง พิธีเปิด มอบตัวเป็นศิษย์ แนะนำกติกาการปฏิบัติธรรม ที่ธรรมสถานอิทัปปัตยาตาราม
[attachment=7290]
[attachment=7291]
[attachment=7292]
[attachment=7293]
[attachment=7294]
[attachment=7295]
[attachment=7296]
[attachment=7297]
[attachment=7298]
[attachment=7299]


watkaeng 16-03-2013 09:41
พระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล แนะนำพระธรรมาจารย์ กติกาการปฏิบัติธรรม
[attachment=7300]
[attachment=7302]
[attachment=7301]
[attachment=7303]
[attachment=7306]
[attachment=7307]
[attachment=7308]

[attachment=7304]

[attachment=7305]


watkaeng 16-03-2013 09:47
นำปฏิบัติขัดเกลา สร้างกุศลใหม่ กับพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน
[attachment=7309]
[attachment=7310]

[attachment=7311]

[attachment=7312]

[attachment=7313]

[attachment=7314]

[attachment=7315]

[attachment=7316]

[attachment=7317]

[attachment=7318]watkaeng 16-03-2013 09:54
ตอบปัญหาคาใจ ให้แนวทางการปฏิบัติธรรม แบบใกล้ชิดกันเลย
[attachment=7319]
[attachment=7320]
[attachment=7321]
[attachment=7322]
[attachment=7323]
[attachment=7324]
[attachment=7325]
[attachment=7326]


watkaeng 16-03-2013 09:59
พัก.......................

[attachment=7327]

[attachment=7329]
[attachment=7330]
[attachment=7331]
[attachment=7328]
พักในสมาธิ.......
[attachment=7332]
[attachment=7333]
[attachment=7334]
[attachment=7335]
พระมหาสงกรานต์  สุปภาโส ให้อาหารใจดื่มน้ำปานะ

watkaeng 16-03-2013 10:02
พระอาจารย์มหาประทีป อุตตมปัญโญ บรรยายธรรมแบบถึงพริกถึงขิงในธรรมะ ๔ ความหมาย
[attachment=7336]

[attachment=7337]

[attachment=7338]

[attachment=7339]

[attachment=7340]

[attachment=7341]

[attachment=7342]watkaeng 16-03-2013 10:18
ดูภาพกิจกรรมมากมาย เต็ม ๆ ๆ ได้ที่เฟสบุคพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน


เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลรุ่นปัจฉิมนิเทศน์ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.028737 second(s),query:2 Gzip enabled