เวอร์ชันเต็ม: [-- พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน เทศน์สอนนาคหมู่วัดสองพี่น้อง --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน เทศน์สอนนาคหมู่วัดสองพี่น้อง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 30-03-2013 14:00

พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน เทศน์สอนนาคหมู่วัดสองพี่น้อง

คำว่า "นาค แปลว่า ประเสริฐ หรือผู้ไม่หวนกลับไปสู่ความชั่วอีก" เป็นชื่อที่พญานาคฝากไว้ในพระพุทธศาสนาในเมื่อตนไม่สามารถบวชเป็นพระได้เพราะอยู่ในกำเนิดเดรัจฉาน มีธรรมชาติไปตามขวางไม่อาจยังมรรคผลให้เกิดได้ แต่ว่า เราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์มีโอกาสจะทำความดี ยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้ ก็ขอให้เราใช้โอกาสที่เรามี ใช้สิทธิ์ที่เราได้เป็นนาคเพื่อจะก้าวไปสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร์ เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา นี่เป็นใจความย่อ ๆของการเทศน์สอนนาคหมู่ที่วัดสองพี่น้องซึ่งบวชในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา...


[attachment=7466]

[attachment=7465]

ผู้มาเยือน 30-03-2013 14:55
[attachment=7469]
[attachment=7474]
[attachment=7470]

[attachment=7471]
[attachment=7472]


[attachment=7473]
[attachment=7475]
เวอร์ชันเต็ม: [-- พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน เทศน์สอนนาคหมู่วัดสองพี่น้อง --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.067182 second(s),query:2 Gzip enabled