เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายเรื่องจิตอาสาแก่ยุวกาชาดกศน.ที่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> บรรยายเรื่องจิตอาสาแก่ยุวกาชาดกศน.ที่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 07-08-2013 16:55

บรรยายเรื่องจิตอาสาแก่ยุวกาชาดกศน.ที่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน

ทางกศน.แก่งกระจานได้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของยุวกาชาด การมีจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่น เลยได้นิมนต์ไปบรรยายธรรม เลยได้นำหลักธรรมเรื่อง การเห็นแก่คนอื่น การมีจิตอาสา มีน้ำใจ เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาก โดยเฉพาะเรืองสังคหวัตถุ ๔ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือคนอื่นด้วย การให้วัตถุสิ่งของปัจจัย ๔ การให้คำพูดที่ให้กำลังใจเกิดแรงบันดาลใจ หรือคำพูดเพราะ ๆ การช่วยเหลือด้วยแรงกาย แรงสมอง และการไม่หลงตนเอง มีตนเสมอตนเสมอปลายก็สามารถช่วยคนอื่นได้แล้วตามฐานะแห่งตน

[attachment=8260]

[attachment=8268][attachment=8267]

[attachment=8259]
[attachment=8261]
[attachment=8262]


[attachment=8263]

[attachment=8264]

[attachment=8265]

[attachment=8266]


watkaeng 07-08-2013 16:59
[attachment=8276]

[attachment=8277]

[attachment=8269]

[attachment=8270]

[attachment=8271]
[attachment=8272]
[attachment=8273]


[attachment=8274]

[attachment=8275]
[attachment=8277]
[attachment=8278]
ชมภาพทั้งหมดได้ที่...เฟสบุคพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน Facebool/varinkaengเวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายเรื่องจิตอาสาแก่ยุวกาชาดกศน.ที่ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.072253 second(s),query:2 Gzip enabled