เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายธรรมเรื่อง "การมีสัมมาทิฏฐิในการทำงาน" แก่บุคคลากรพมจ. --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> บรรยายธรรมเรื่อง "การมีสัมมาทิฏฐิในการทำงาน" แก่บุคคลากรพมจ. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 21-09-2013 16:17

บรรยายธรรมเรื่อง "การมีสัมมาทิฏฐิในการทำงาน" แก่บุคคลากรพมจ.

ได้รับนิมนต์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์จังหวัดเพชรบุรีบรรยายเรื่อง "ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานอย่างสร้างสรรค์" อยากจะบรรยายในหัวข้อการบรรยายทีมีกลิ่นอายของธรรมะ เพื่อจะได้คุ้นเคยกับธรรมะ ศัพท์แสงต่าง ๆ เลยขอเปลี่ยนหัวข้อการบรรยายว่า "การมีสัมมาทิฏฐิในการทำงาน" กับบุคคลากร พัฒนาสังคมเพชรบุรีทั้งหมด ที่ธนูรีสอร์ท ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๓๐ น.
[attachment=8762]

[attachment=8765]

[attachment=8766]
[attachment=8763][attachment=8764]


[attachment=8767][attachment=8768]

[attachment=8769]
[attachment=8770]
[attachment=8771]


ชมภาพทั้งหมดได้ที่เฟสบุคพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน


เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายธรรมเรื่อง "การมีสัมมาทิฏฐิในการทำงาน" แก่บุคคลากรพมจ. --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.058420 second(s),query:1 Gzip enabled