เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายธรรม"ทัศนคติการทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์"แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> บรรยายธรรม"ทัศนคติการทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์"แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 29-09-2013 09:45

บรรยายธรรม"ทัศนคติการทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์"แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม

ได้รับนิมนต์จากนายโกศล เรืองสว่าง ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ ไปบรรยายธรรมเรื่อง "ทัศนคติการทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์"ที่ปิยฉัตรรีสอร์ท แก่งกระจาน ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ และหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย ก็ได้บรรยายเปรี่ยบเทียบคำว่า "ทัศนคติ"กับธรรมทางพระพุทศาสนาก็คือคำว่า "ทิฏฐิ ความเห็น" ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากกับการดำเนินชีวิตและทำงาน

[attachment=8774]

[attachment=8773]
[attachment=8777]
[attachment=8775][attachment=8776]

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ หน้าเพจพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน

เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายธรรม"ทัศนคติการทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์"แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.022607 second(s),query:1 Gzip enabled