เวอร์ชันเต็ม: [-- รวมพล"กลุ่มรักษ์ธรรม"ในการจัดอบรมนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร. --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> รวมพล"กลุ่มรักษ์ธรรม"ในการจัดอบรมนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 03-03-2014 09:08

รวมพล"กลุ่มรักษ์ธรรม"ในการจัดอบรมนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร.


คณะพระธรรมาจารย์ "กลุ่มรักษ์ธรรม" เป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และทำงานงานรับใช้พระพุทธศาสนาในฐานะ ผู้เผ่ยแผ่ธรรมะมากว่า ๒๕ ปี ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "รักษ์ธรรม นำสังคม อุดมสันติ" โดยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและฝึกอบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้บริหารองค์กรทั้งในระดับสูง และฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจ ทีมงานประกอบด้วยพระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล เจ้าของนาม "นิราลัย" จังหวัดพังงา พระอาจารย์สุวรรณ กิตฺติวณฺโณ วัดหูแกง อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน วัดแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พระอาจารย์บุญเหนาะ อาจาโร หรือพระครูพินิตรกิจจาทร พระครูพัฒนกิจบูรพา (พระอาจารย์เลา ฐิตธมฺโม)วัดชงโค อ.วังจันทร์  จังหวัดระยอง และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (รศ.ดร.)วัดใหม่ยายแป้น อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

[attachment=9380]


เวอร์ชันเต็ม: [-- รวมพล"กลุ่มรักษ์ธรรม"ในการจัดอบรมนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร. --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.038861 second(s),query:1 Gzip enabled