เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายธรรมะเพื่่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร. --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ค่ายธรรมะเพื่่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 03-03-2014 10:47

ค่ายธรรมะเพื่่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร.

คณะพระธรรมาจารย์กลุ่มรักษ์ธรรม ได้มาให้การอบรมน.ศ.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช ณ มจร.วังน้อย ๒๔-๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗


[attachment=9432]

[attachment=9437]

[attachment=9436]

[attachment=9438]

[attachment=9439]

[attachment=9440]

[attachment=9431]

[attachment=9433]

[attachment=9434]

[attachment=9435]
watkaeng 03-03-2014 11:11
[attachment=9441]

คณะธรรมธรรมาจารย์ "กลุ่มรักษ์ธรรม"
วันแรกของค่ายนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร.
พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนพานักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระมหา ดร.หรรษา ธมฺมหาโส กล่าวธรรมปฏิสันถาร
"เก็บตก" ธรรมบันเทิงกับพระอาจารย์บุญนพ สุทธสีโล
เจริญสมาธิยามเช้าที่อุโบสถกลางน้ำมจร.
ตื่นแต่เช้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาประทับในใจโดยพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน
บางครั้งอาจเหงาบ่อยครั้งที่เศร้าอยากบอกเล่าเรื่องราวก็"เล่าสู่กันฟัง"
สาระธรรมก่อนพักผ่อนกับพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน
บริหารกาย บริหารใจ ในยามเช้าด้วยการเดินจงกรม
"เห็นทุกข์สนุกดี"กับพระอาจารย์สุวรรณ กิตติวณฺโณ
กินอย่างนักปฏิบัติธรรม
มีปัญหาคาใจมาพบพระพบธรรมยามบ่าย
ไปไหว้พระ ณ อุโบสถกลางน้ำของมจร.กัน
ทุกยามบ่ายก็สั่มสมความเห็นแจ้งเจริญวิปัสสนากับดร.พระมหาเมธา จนฺทสาโร
นี่คือ "ช่วงเวลาที่ดีที่สุด"
รักและอภัยเพราะถึงอย่างไร? ก็เป็น "เพื่อนกันตลอดไป"
หัวใจถวายพระ มุ่งละชั่วทำดี สร้างชีวีใหม่ตามแนวทางธรรม
มาดีไปดีมีคุณธรรมประจำจิต
[attachment=9442]


[attachment=9443]

[attachment=9444]เวอร์ชันเต็ม: [-- ค่ายธรรมะเพื่่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่มจร. --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.048664 second(s),query:2 Gzip enabled