เวอร์ชันเต็ม: [-- พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนบรรยายธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนบรรยายธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 08-03-2014 07:21

พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนบรรยายธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)

นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)แสดงตนเป็นพุทธมามกะ..ในโครงการยุวธรรมทูตสัญจรวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนได้บรรยายถึงความสำคัญของชาวพุทธเป็นพวกผู้รู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจมีวิสัยทัศน์ว่า...แตกต่างกับชาวแพะอย่างไร ? เพราะแพะนั้นเป็นสัตว์โง่ ๆ ในนิทานอิสปเปรียบแพะไว้ว่า "เป็นสัตว์โง่เขลา" จึงเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกที่เป็นสัตว์ที่ฉลาดแกมโกง ชาวแพะคือชาวพุทธที่โง่ ๆ ไม่มีปัญญา ไม่มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนด้วยความกรุณาถึง ๔๕ ปี มีธรรมะมากมายถึง ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ จนตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้ แต่ชาวแพะนั้นก็ไม่เคยฟังธรรมะ หรือนำธรรมะไปใช้ในชีวิต จึงไม่มีความสว่างไสว ไม่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ดำเนินชีวิตด้วยตัณหา อวิชชา ความโง่ จะทำอะไร ก็ไม่คิด คำนวนก่อนว่า จะเป็นทุกข์ เป็นโทษแก่ตนปัจจุบัน อนาคต หรือกระทบกับสังคมแค่ไหน สุดท้ายก็รับกรรม ผลจากการกระทำของตนที่ทำไว้ แล้วก็ไปโทษผีสาง เทวดา ว่าให้ทุกข์ ให้โทษ โทษแต่สิ่งนอกตัวทั้งนั้น ทั้ง ๆ ตนเอง ทำเอง รับผลเอง


................ถ้าเอาธรรมะไปใช้ก็ฉลาด มีปัญญา รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้บุคคล รู้ประชุมชน ก็จะเป็นคนดี เอาตัวรอดจากปัญหาและความทุกข์ได้ สาธุ


[attachment=9445]

[attachment=9446]


[attachment=9447]

[attachment=9448]


[attachment=9449]


[attachment=9450]


[attachment=9451]


[attachment=9452]


[attachment=9453]

[attachment=9454]

ชมภาพได้ที่เฟสบุคพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน ได้เลย.....เวอร์ชันเต็ม: [-- พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโนบรรยายธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.148135 second(s),query:1 Gzip enabled