เวอร์ชันเต็ม: [-- ประชุมกลุ่มสตรีในโครงการขับเคลื่อนศักกายภาพสตรี ณ วัดแก่งกระจาน --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ประชุมกลุ่มสตรีในโครงการขับเคลื่อนศักกายภาพสตรี ณ วัดแก่งกระจาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 08-07-2014 15:44

ประชุมกลุ่มสตรีในโครงการขับเคลื่อนศักกายภาพสตรี ณ วัดแก่งกระจาน

กลุ่มสตรีได้จัดโครงการขับเคลื่อนศักกายผู้หญิง โดยจัดประชุมสัมนาที่วัดแก่งกระจาน ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน บรรยายธรรมเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นข้อคิดแก่กลุ่มสตรี โดยได้บรรยายเรื่อง "บทบาทสตรีในการสร้างความปรองดองและพัฒนาชุมชน" ว่า เมื่อสตรีได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำงานก็ควรจะมีหลักธรรมไปปรับใช้ในการสร้างความปรองดองและพัฒนาชุมชน แล้วยิ่งตอนนี้สังคม ประเทศต้องการควาาปรองดองเป็นอย่างยิ่่ง แล้้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่า ถ้ามีสาราณียธรรม ๖ ประการแล้วก็สามารถสร้างความปรองดองและพัฒนาชุมชนได้ อันประกอบไปด้วย เมตตามโนกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตากายกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา
[attachment=9936]


[attachment=9937]


[attachment=9938]


[attachment=9939]


[attachment=9940]


[attachment=9941]


[attachment=9942]


[attachment=9943]


[attachment=9944]


[attachment=9945]


[attachment=9946]
เวอร์ชันเต็ม: [-- ประชุมกลุ่มสตรีในโครงการขับเคลื่อนศักกายภาพสตรี ณ วัดแก่งกระจาน --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.070522 second(s),query:1 Gzip enabled