เวอร์ชันเต็ม: [-- ชาวพุทธวังจันต์(บ้านซ่อง)เปิดบ้านเป็นศาลาฟังธรรมนิมนต์พระมาบรรยายธรรมนำทำวัตรสวดมนต์ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> ชาวพุทธวังจันต์(บ้านซ่อง)เปิดบ้านเป็นศาลาฟังธรรมนิมนต์พระมาบรรยายธรรมนำทำวัตรสวดมนต์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 10-08-2014 14:59

ชาวพุทธวังจันต์(บ้านซ่อง)เปิดบ้านเป็นศาลาฟังธรรมนิมนต์พระมาบรรยายธรรมนำทำวัตรสวดมนต์

เมื่อวานวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.ถึง ๒๑.๐๐ น.ได้รับนิมนต์จากคุณปราณี อินทจักร(เขียด)ผู้จัดการสหกรณ์ยูเนี่ยน(บ้านซ่อง)ที่เปิดบ้าน ที่ทำให้บ้านเป็นศาลาฟังธรรม เชิญชวนสาธุชนบ้านวังจันต์(บ้านซ่อง)มาร่วมกับบำเพ็ญบุญสิกขาทาน ศีล ภาวนา โดยได้มีการการไหว้พระ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๕ ทำวัตรเย็นร่วมกัน เจริญจิตภาวนา แล้วฟังธรรม ซึ่งก็ได้บรรยายธรรมในเรื่องของความศรัทธา ความศรัทธาคือบันไดขั้นต้นในศาสนา การที่เราจะรวมตัวกันทำอย่างนี้ได้ ต้องมีความเชื่อ(ศรัทธา)เป็นเบื้อนต้นว่า เป็นกิจกรรมที่ดี ถูกต้อง งดงาม มีบุญเป็นเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด แล้วเพราะที่เราเลื่อมใส(ปสาทะ)ในพระสงฆ์จึงกราบนิมนต์มานำบุญ ทำความดี บำเพ็ญบุญสิกขามีทาน ศีล ภาวนาเป็นต้น เมื่อมีศรัทธา ปสาทะแล้วก็ก้าวไปในบุญ มีทาน ศีล ภาวนา เป็นบุญที่เราต้องทำให้ได้ ทำให้สมบูรณ์ก่อนตาย ส่วนมากคนไทยมักเน้นกันที่ทาน มีน้ำใจ ชอบให้ ชอบทำบุญ แต่ศีลและภาวนานั้นไม่ต้องใช้เงิน แถมได้บุญมากกว่า ทำได้ ทำง่าย ทำแล้วปลอดภัย สังคมก็ปลอดภัย ใจตนเองก็ปลอดภัยจากอบายแน่นอน ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีทุกเย็นวันเสาร์ โดยได้กราบนิมนต์พระสงฆ์สับเปลี่ยนกันไป.....
[attachment=10310]


[attachment=10309]


[attachment=10311]

[attachment=10312]

[attachment=10313][attachment=10315]

[attachment=10316]

[attachment=10317][attachment=10318]

[attachment=10319]

[attachment=10320]


[attachment=10321]


[attachment=10322]


[attachment=10323]

[attachment=10324]

[attachment=10325]

[attachment=10326]

ติดตามชมภาพกิจกรรมนี้ได้ที่หน้าเฟสพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน

watkaeng 10-08-2014 15:09
ความศรัทธา เป็นทางมาแห่งความดีทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่ควรบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ ถ้าหากว่ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า เป็นผู้ไม่ขัดสน ปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จประโยชน์ทุกเรื่อง จะเป็นผู้ที่เจริญอยู่ในกุศลธรรม และสามารถข้ามพ้นห้วงน้ำคือกิเลสอาสวะทั้งหลาย ไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้
[attachment=10327]

[attachment=10328][attachment=10329]
[attachment=10330]
[attachment=10331]


[attachment=10332]

[attachment=10333]เวอร์ชันเต็ม: [-- ชาวพุทธวังจันต์(บ้านซ่อง)เปิดบ้านเป็นศาลาฟังธรรมนิมนต์พระมาบรรยายธรรมนำทำวัตรสวดมนต์ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.046142 second(s),query:2 Gzip enabled