เวอร์ชันเต็ม: [-- พิธีบวชเนกขัมมบารมีถวายในหลวงวัดเขาปากช่องปี๕๗ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> พิธีบวชเนกขัมมบารมีถวายในหลวงวัดเขาปากช่องปี๕๗ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 22-12-2014 12:01

พิธีบวชเนกขัมมบารมีถวายในหลวงวัดเขาปากช่องปี๕๗

ะหว่างวันที่ ๔ -๖ ธันวาคมนี้ ได้ไปช่วยงานหลวงพ่อชวน พระครูปัญญวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน ในงานบวชเนกขัมมบารมีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยพระมหาสงกรานต์ สุปภาโส พระเอก กตสาโร โดยเริ่มพิธีบวชในวันที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ น. ให้การบวชโดยพระครูปัญญาวัชราธร และให้โอวาทเป็นแนวทางแก่ผู้บวช จำนวน ๑๓๐ คน
[attachment=11022]

[attachment=11023]

[attachment=11024]

[attachment=11025]watkaeng 22-12-2014 12:17
ติดตามชมได้ที่หน้าเฟสบุคพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน
[attachment=11027]

พิธีบวชเนกขัมมบารมีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวัดเขาปากช่อง
[attachment=11028]

นำทำวัตรเย็นโดยพระมหาสงกรานต์ สุปภาโส
[attachment=11029]

พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน นำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายามเช้า
[attachment=11030]

พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน นำเจริญจิตภาวนา
[attachment=11031]

พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน นำเจริญจิตภาวนา ตอนเช้า
[attachment=11032]


ผู้บวชเนกขัมมาบารมี จุดเทียนชัยอธิษฐานใจถวายในหลวง
[attachment=11033]

พาผู้บวชเนกขัมมบารมีขึ้นเขาไปชมวิว ชมใจ
[attachment=11034]

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเมื่อขึ้นเขา
[attachment=11035]

ผู้บวชเนกขัมมบารมีเดินจงกรมเจริญสมาธิบนเขาวัดเขาปากช่อง


[attachment=11036]


เวอร์ชันเต็ม: [-- พิธีบวชเนกขัมมบารมีถวายในหลวงวัดเขาปากช่องปี๕๗ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.021141 second(s),query:2 Gzip enabled